Umasa ka sa Diyos


UMASA KA SA DIYOS

composed by Rev. Fr. Gboi Samonte

Diocese of Malolos

Refrain:
Umasa ka sa Diyos, ang mabuti'y gawin
At manahan kang ligtas sa lupain. 
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan
At pangarap mo ay makakamtan.

Ang iyong sarili’y sa Diyos mo ilagak,
'Pag nagtiwala ka’y tutulungang ganap;
Ang kabutihan mo ay magliliwanag,
Katulad ng araw kung tanghaling tapat. 
(Repeat Refrain)

Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka,
Maging matiyagang maghintay sa kanya;
H’wag mong kaiingitan ang gumiginhawa
Sa likong paraan, umunlad man sila.
(Repeat Refrain)

At pangarap mo ay makakamtan.


No comments

Post a Comment

Professional Blog Designs by pipdig