Liwanagan Mo, Hesus
I Masdan natin ang ating daigdig: Ginawang tahanan ng D'yos nating mahal. Ngunit sa pagdaan ng maraming panahon, Nabalungan...
Professional Blog Designs by pipdig