Liwanagan Mo, Hesus
I

Masdan natin ang ating daigdig:
Ginawang tahanan ng D'yos nating mahal.
Ngunit sa pagdaan ng maraming panahon,
Nabalungan ng kadiliman at nauhaw sa pagmamahal.


II

Damhin natin ang kalooban:
Ginawang himlayan ng Diyos nating mahal.
Ngunit sa pagsapit ng sigwa at tag-init sa ating buhay,
Nawalan ng malay at nanlamig sa pag-ibig.


Refrain

Liwanagan Mo, Hesus, ang aming buhay!
Yakapin Mo ang 'Yong bayan, sa 'Yo'y naghahanap.
Ang matalinhagang ilaw Mo't pagmamahal,
Pumapawi ng karimlan.

Liwanagan Mo, Hesus, ang aming buhay!
Ipakita Mo ang 'Yong mukha at kami'y maliligtas.
Kapayapaan at dangal isinag Mo,
At maninibago ang wangis ng Iyong mundo


III

Ang tawag ni Hesus, pakinggan.
Isabuhay natin mithi ng Kaharian.
Magpawi ng gutom, sa uhaw magpainom,
Sa nasugatan ay magpahilom, sa maysala, magpatawad.


Bridge

Kaharian ng Maykapal sumasaatin na
Sa pamamagitan ni Hesus!

No comments

Post a Comment

Professional Blog Designs by pipdig