Ang Panginoon ang aking Pastol (Salmo 23)

/>
Ang Panginoon ang aking Pastol (Salmo 23)
[koro]

Ang Panginoon ang aking Pastol
Hindi ako magkukulang
Ako ay kanyang pinagpapahinga
Sa mainam N’yang pastulan.

Inakay ako sa tahimik na batis
At dulot N’ya’y bagong lakas
Tapat sa pangakong a
ko’y sasamahan Niya 
sa tuwid na landas. [koro]

Daan ma’y puno ng dilim o ligalig
Hindi ako mangangamba
Tungkod Mo’t pamalo 
ang s’yang gagabay sa’kin at 
sasanggalang twina. [koro]

1 comment

  1. This song will really calm someone's soul. Been singing this to put my nephews and niece to sleep for almost 14 years. Thank you Lord for the gift of music.

    ReplyDelete

Professional Blog Designs by pipdig