Panalangin ng PamilyaChorus

Diyos Amang mapagmahal
Bukal ng kaligayaha't buhay
Dinggin kaming Iyong angkan
Sa tulong ng Anak Mong banal

I
Ang Iyong Espiritu sana'y isugo Mo
Ang bawat mag-asawa'y tulungan Mo
Isip at pagkilos nawa ay magbago
Nang ang angka'y maging Iyong-iyo

(Repeat chorus)


II
Ang biyayang dulot ng pag-iisang dibdib
Ay magwagi sa ugaling lumilihis
Nang ang bawat bata't kabataan sa daigdig
Mahubog ng wasto sa pag-ibig

(Repeat chorus)


III
Sambayana't bansa ay iisa laging hangad
Maging tapat sa atas na Iyong bigay
Nang bawat mag-anak nawa'y maging ganap
Sa gawai't kabanalang tapat

(Repeat chorus 2x)

Ipadala ang Iyong Espiritu
Sa mag-anak Mong sumasamo
Sa tulong ng anak mong banal

No comments

Post a Comment

Professional Blog Designs by pipdig